נגישות
נגישות
  • גודל פונט
  • גוונים וקונטרסט

ניהול קופות גמל והשתלמות

ניהול ההשקעות בילין לפידות קופות גמל מתבצע על ידי צוות רחב של מנהלי השקעות ואנליסטים בפיקוחם המקצועי של רו"ח דב ילין ורו"ח יאיר לפידות

 

פנייה לממונה על פניות הציבור

 

 

רשימות מסלולים ל:

  קופת גמל קרן השתלמות קופת גמל להשקעה קופה מרכזית לפיצויים
ילין לפידות קופת גמל מסלול אג"ח עד 25% מניות ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח עד 25% מניות ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול כללי ילין לפידות קופה מרכזית לפיצויים
ילין לפידות קופת גמל מסלול אג"ח ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח  ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול אג"ח עד 10% מניות ילין לפידות קופה מרכזית לפיצויים כללי ב' 
ילין לפידות קופת גמל מסלול מניות ילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול אג"ח עד 20% מניות
ילין לפידות קופת גמל מסלול אג"ח ממשלת ישראל   ילין לפידות קרן השתלמות מסלול מניות ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול אג"ח ממשלות  
ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50 ומטה   ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח ממשלת ישראל ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול מניות  
ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50 עד 60      
ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 60 ומעלה      

כתובת מייל ייעודית לעניין יישום הכרעה לפיצוי בשל איחור במשיכה ובהעברה של כספים
(חוזר 2011-4-11)    hachraa@yl-invest.co.il
מסלולי קופת גמל, קרן השתלמות וקופה מרכזית לפיצויים המנוהלות ע"י ילין לפידות:


 

פרופיל ההשקעה בקרן השתלמות מסלול מניות כרוך בסיכון גבוה מהמקובל בהשקעה בקרן השתלמות מצויה. נכסי המסלול יהיו חשופים למניות בארץ ובחו"ל, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.קרא עוד
קופת גמל המתמחה בהשקעה באיגרות חוב. מרכיב האג"ח בקופה הינו מעל 75% ועד 120% מנכסי המסלול. חשיפה למניות תהיה בשיעור שלא יעלה על 25% מנכסי המסלול. שיעור החשיפה האפקטיבי למניות עומד על כ-22.3% נכון לסוף חודש יולי 2017.קרא עוד
קרן השתלמות המתמחה בהשקעה באיגרות חוב. מרכיב האג"ח בקופה הינו מעל 75% ועד 120% מנכסי המסלול. חשיפה למניות תהיה בשיעור שלא יעלה על 25% מנכסי המסלול. שיעור החשיפה האפקטיבי למניות עומד על כ-22.4% נכון לסוף חודש יולי 2017.קרא עוד
קופת גמל המתמחה בהשקעה באיגרות חוב. מרכיב האג"ח בקופה הינו מעל 75% ועד 120% מנכסי המסלול. שיעור החשיפה האפקטיבי למניות עומד על כ-1.4% נכון לסוף חודש יולי 2017.קרא עוד
קופת גמל הכרוכה בסיכון גבוה מהמקובל בהשקעה בקופת גמל מצויה. שיעור החשיפה למניות במסלול הינו מעל 75% ועד 120% מנכסי המסלול.קרא עוד
קופה מרכזית לפיצויים המיועדת למעסיקים. קופה גמישה, בה שיעור החשיפה למניות עשוי להשתנות בהתאם לתנאי השוק. שיעור החשיפה האפקטיבי למניות עומד על כ-10.8% נכון לסוף חודש יולי 2017קרא עוד
קופה מרכזית לפיצויים המיועדת למעסיקים. קופה גמישה, בה שיעור החשיפה למניות עשוי להשתנות בהתאם לתנאי השוק. שיעור החשיפה האפקטיבי למניות עומד על כ-26.4% נכון לסוף חודש יולי 2017.קרא עוד
קופת גמל בעלת רמת סיכון המותאמת לגילאי 50 ומטה. נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין. הנכסים יושקעו על פי שיקול דעתה של ועדת ההשקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים להם מיועד מסלול זה. שיעור החשיפה האפקטיבי למניות במסלול 45.3% נכון לסוף חודש יולי 2017.קרא עוד
קופת גמל בעלת רמת סיכון המותאמת לגילאי 50 עד 60. נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין. הנכסים יושקעו על פי שיקול דעתה של ועדת ההשקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים להם מיועד מסלול זה.שיעור החשיפה האפקטיבי למניות במסלול 32.5% נכון לסוף חודש יולי 2017.קרא עוד
קופת גמל בעלת רמת סיכון המותאמת לגילאי 60 ומעלה. נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין. הנכסים יושקעו על פי שיקול דעתה של ועדת ההשקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים להם מיועד מסלול זה. שיעור החשיפה האפקטיבי למניות במסלול 15.4% נכון לסוף חודש יולי 2017.קרא עוד
קרן השתלמות גמישה. שיעור החשיפה למניות עשוי להשתנות בהתאם לתנאי השוק. שיעור החשיפה האפקטיבי למניות עומד על כ-32.4% נכון לסוף חודש יולי 2017.קרא עוד
קרן השתלמות המתמחה בהשקעה באיגרות חוב. מרכיב האג"ח בקרן מעל 75% ועד 120%. שיעור החשיפה האפקטיבי למניות עומד על כ-1.1% נכון לסוף חודש יולי 2017.קרא עוד
קופת גמל בעלת סיכון נמוך יחסית. שיעור ההשקעה באגרות חוב שהונפקו בידי המדינה ו/או בערבותה לא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מסך נכסי הקופה.קרא עוד
קרן השתלמות בעלת סיכון נמוך יחסית. נכסי המסלול יהיו חשופים לאג"ח של ממשלת ישראל בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.קרא עוד
חוק הייעוץ הפנסיוני מבחין בין "יועץ פנסיוני" לבין "משווק פנסיוני". ייעוץ פנסיוני הוא אוביקטיבי ונטול זיקה ליצרנים הפנסיוניים ולמוצרים פנסיוניים. שיווק פנסיוני הוא ייעוץ ליחיד בנוגע למוצר פנסיוני שיש לנותן הייעוץ זיקה אליו.קרא עוד
"קופת גמל משלמת לקצבה" - משלמת קצבה ישירות לעמיתיה בגיל הפרישה. עד ינואר 2008 נחלק החיסכון לטווח ארוך לשני מסלולים עיקריים: מסלול המבטיח תשלומי קצבה (פנסיה) ומסלול המבטיח תשלום חד פעמי (מסלול הוני). בינואר 2008 בוטלה החלוקה בין מסלול הוני ומסלול קצבה. כספים שיופקדו החל מתאריך זה ישולמו בדרך של קצבה בלבד - עד לקצבה חודשית מינימלית לאדם של 3,850 ש"חקרא עוד
"קופת גמל לא משלמת לקצבה" - היא קופת גמל למטרת צבירה ואינה רשאית לשלם לעמית כספים אלא באמצעות העברתם לקופה משלמת לקצבה. קופות הגמל שבניהול ילין-לפידות הן "קופות גמל לא משלמות". קרא עוד
תיקון 3 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) כולל תיקוני חקיקה המתייחסים להפקדות חדשות לקופת גמל החל מתאריך 01/01/2008. השוואת שיעור הזיכוי במס הפקדות יעניקו לעמית זיכוי ממס בשיעור 35% בכל קופות הגמל: משלמות לקצבה או לא משלמות לקצבה.קרא עוד
המומחיות שלנו
דלג על המומחיות שלנו
צור קשר
דלג על צור קשר

אני מעוניין שנציג ילין לפידות יצור איתי קשר

אנו מתחייבים שלא להעביר את פרטייך לגורם אחר
עבור לתוכן העמוד