נגישות
נגישות
  • גודל פונט
  • גוונים וקונטרסט

ניהול קרנות נאמנות

ילין לפידות ניהול קרנות נאמנות מציעה למשקיעים מגוון אפיקי השקעה באמצעות קרנות נאמנות המתמחות באג"ח, קרנות נאמנות המתמחות במט"ח, קרנות נאמנות המתמחות במניות וקרנות נאמנות משולבות.

מנהל הקרן נושא מאמצעיו בתשלום העמלות בגין ביצוע עסקות בנכסי כל הקרנות המנוהלות על ידו ולא מאמצעי כל קרן (לפרטים ראה תשקיף מנהל הקרן לעניין תשלומים שעשויים להיפרע מנכסי קרנות).

יו"ר דירקטוריון ילין לפידות ניהול קרנות נאמנות: יאיר לפידות.

מנכ"לים משותפים ילין לפידות ניהול קרנות נאמנות: אורי קרן ואסף אלדר.

 

פניה לממונה על פניות הציבור


מהן קרנות נאמנות?

קרנות נאמנות הינן הסדר המיועד להשקעה משותפת בניירות ערך. כספם של משקיעים שונים מושקעים בקרן הנאמנות ומשמשים אותה לרכישת ניירות ערך שונים ולהפקת רווחים (אין באמור התחייבות מנהל הקרן להשגת תשואה כלשהי). השקעה בקרנות נאמנות מאפשרת למשקיע ליהנות משירותי ניהול השקעות מקצועיים גם בהשקעה של סכומים קטנים יחסית. יתרון נוסף הוא נזילות הכספים - ניתן לפדות את יחידות ההשתתפות בקרן הנאמנות באופן כמעט מיידי.

פעילותן של קרנות נאמנות מבוססת על הסכם בין "נאמן" לבין "מנהל הקרן" לפי חוק להשקעות משותפות בנאמנות התשנ"ד (1994) והתקנות לפיו. "הנאמן" הוא חברה שתפקידה להחזיק בנכסי קרן הנאמנות עבור המשקיעים בקרן ולפקח על ביצוע מדיניות השקעה ומילוי הוראות הסכם הקרן. בהתאם לחוק השקעות משותפות בנאמנות "הנאמן" הוא חברה לנאמנות. "המנהל" הוא חברה לניהול קרנות נאמנות שתפקידה לבצע את עסקות הרכישה והמכירה של ניירות ערך עבור הקרן, להפיץ ולפדות את יחידות הקרן, להפקיד את ניירות ערך בידי הנאמן, לדווח על פעולות הקרן וביצוע ניהול מדיניות ההשקעות בקרן בהתאם לחוק השקעות משותפות בנאמנות.


פרופיל החשיפה של קרנות נאמנות

פרופיל החשיפה של קרן נאמנות הנו צירוף של שני תווים המייצגים את שיעור החשיפה המרבי של הקרן למניות (בסולם דרגות המורכב מהמספרים 0-6) ולמטבע חוץ (בסולם דרגות המורכב מהספרה 0 והאותיות A-F). ככל שהספרה או האות בסולם גבוהים יותר החשיפה המרבית גדולה יותר.

  אפיון לחשיפות קרנות נאמנות  - טבלת קודים
  שיעור השקעה מירבי    חשיפה למניות    חשיפה למט"ח  

0%

0

0

10%

1

A

 30%

2

B

 50%

3

C

 120%

4

D

200%

5

E

מעל 200%

6

F

 


יובהר, כי מדיניות ההשקעות בדפי הקרנות הינה מדיניות ההשקעות שבתוקף. בחלק מהקרנות, ייתכן כי נוסח מדיניות ההשקעות אינו זהה במלואו לנוסח המופיע בדיווח הפומבי/תשקיף הקרן האחרון שפורסמו באתר המגנ"א ע"י מנהל הקרן בהתאם להנחיות רשות ניירות ערך ביחס למועדי הדיווחים והמודעות לעניין זה. נוסח מעודכן של מדיניות ההשקעות יפורסם במערכת המגנ"א בהתאם להנחיות רשות ניירות ערך. אין האמור משום הצעה לרכישת יחידות השתתפות בקרנות נאמנות. רכישה יחידות על בסיס תשקיף בתוקף בלבד. האמור אינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בצרכים ובנתונים של כל אדם. אין בתשואות העבר כדי להבטיח תשואה דומה בעתיד.

המומחיות שלנו
דלג על המומחיות שלנו
צור קשר
דלג על צור קשר

אני מעוניין שנציג ילין לפידות יצור איתי קשר

אנו מתחייבים שלא להעביר את פרטייך לגורם אחר
עבור לתוכן העמוד