נגישות
נגישות
  • גודל פונט
  • גוונים וקונטרסט

תשואות קופות גמל

תשואות נומינליות ברוטו לפני דמי ניהול, מעודכן לחודש יולי 2017 שם המסלול

שווי נכסים* (אלפי ש"ח)

תשואה 12 חודשים אחרונים**        

תשואה שנתית ממוצעת 36 חודשים***        

תשואה שנתית ממוצעת 60 חודשים****      

שארפ - ריבית חסרת סיכון 5  שנים*****       

ילין לפידות קופת גמל מסלול אג"ח עד 25% מניות

5,936,569

3.75%

4.33%

6.43%

1.75

ילין לפידות קופת גמל מסלול אג"ח

650,564

0.02%

2.97%

3.83%

1.29

ילין לפידות קופת גמל מסלול מניות

1,085,896

14.39%

10.10%

13.23%

1.76

ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח עד 25% מניות

6,910,757

3.70%

4.13%

6.20%

1.72

ילין לפידות קופה מרכזית לפיצויים

412,412

1.96%

3.44%

4.69%

1.68

ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50 ומטה

787,082

 6.84% 

  המסלול החל לפעול בחודש 01/2016 

  המסלול החל לפעול בחודש 01/2016 

  המסלול החל לפעול בחודש 01/2016 

ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50 עד 60

6,981,184

4.53%

המסלול החל לפעול בחודש 01/2016 

המסלול החל לפעול בחודש 01/2016 

המסלול החל לפעול בחודש 01/2016 

ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 60 ומעלה

783,860

2.28%

 המסלול החל לפעול בחודש 01/2016 

  המסלול החל לפעול בחודש 01/2016 

  המסלול החל לפעול בחודש 01/2016 

ילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי

13,167,257

4.51%

5.12%

7.34%

1.62

ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח

489,538

0.02%

2.49%

3.52%

1.20

ילין לפידות קופת גמל מסלול אג"ח ממשלת ישראל

72,182

-0.13%

0.59%

1.56%

0.54

ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח ממשלת ישראל

95,563

-0.01%

0.51%

1.46%

0.53

ילין לפידות קרן השתלמות מסלול  מניות

820,582

12.96%

המסלול החל לפעול בחודש 09/2014

המסלול החל לפעול בחודש 09/2014

המסלול החל לפעול בחודש 09/2014

ילין לפידות קופה מרכזית לפיצויים כללי ב'

151,539

3.71%

המסלול החל לפעול בחודש 02/2015

המסלול החל לפעול בחודש 02/2015

המסלול החל לפעול בחודש 02/2015

ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול כללי

97,578

המסלול החל לפעול בחודש 12/2016

המסלול החל לפעול בחודש 12/2016

המסלול החל לפעול בחודש 12/2016

המסלול החל לפעול בחודש 12/2016

ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול מניות

41,889

המסלול החל לפעול בחודש 12/2016

המסלול החל לפעול בחודש 12/2016

המסלול החל לפעול בחודש 12/2016

המסלול החל לפעול בחודש 12/2016

ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול אג"ח עד 20% מניות

18,019

המסלול החל לפעול בחודש 12/2016

המסלול החל לפעול בחודש 12/2016

המסלול החל לפעול בחודש 12/2016

המסלול החל לפעול בחודש 12/2016

ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול אג"ח עד 10% מניות

4,203

המסלול החל לפעול בחודש 12/2016

המסלול החל לפעול בחודש 12/2016

המסלול החל לפעול בחודש 12/2016

המסלול החל לפעול בחודש 12/2016

ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול אג"ח ממשלות

611

המסלול החל לפעול בחודש 12/2016

המסלול החל לפעול בחודש 12/2016

המסלול החל לפעול בחודש 12/2016

המסלול החל לפעול בחודש 12/2016

  

 

 

לפירוט אודות השינויים שחלו במסלולי קופות הגמל וקרנות ההשתלמות, בעקבות חוזר מסלולי השקעה בקופות גמל ("המודל הצ'יליאני") לחץ כאן

 


* נכון ליום 31/07/2017. ** בין התאריכים 01/08/2016-31/07/2017. *** בין התאריכים 01/08/2014-31/07/2017. **** בין התאריכים 01/08/2012-31/07/2017. ***** בנקודות האחוז, בין התאריכים 01/08/2012-31/07/2017. השקעה בקופות תתבצע בכפוף לתקנון הקופה ולהוראות כל דין. התשואות הינן לפני דמי ניהול. אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שיושגו בעתיד. חברת ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ עוסקת בשיווק פנסיוני (ולא בייעוץ פנסיוני) ולה זיקה למוצרים פנסיונים המנוהלים על ידה. אין במידע לעיל כדי להוות תחליף לייעוץ/שיווק בידי בעל רישיון עפ"י דין המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.
המומחיות שלנו
דלג על המומחיות שלנו
צור קשר
דלג על צור קשר

אני מעוניין שנציג ילין לפידות יצור איתי קשר

אנו מתחייבים שלא להעביר את פרטייך לגורם אחר
עבור לתוכן העמוד