נגישות
נגישות
  • גודל פונט
  • גוונים וקונטרסט

מידע למעסיקים - שינויים בדיווח לקופות הגמל

מעסיק/ה נכבד/ה,
ברצוננו ליידע אותך על שינוי באופן הדיווח הנדרש על-פי חוק בנוגע להפקדות שלך כמעסיק לחיסכון פנסיוני של עובדיך.


ביום 16 ביולי 2014 פורסמו תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופת גמל)(תשלומים לקופת גמל), תשע"ד- 2014 (להלן –התקנות). התקנות מסדירות את אופן הדיווח על הפקדות תשלומים לחיסכון הפנסיוני של עובדיך. בהמשך פורסם תיקון הקובע כי החל מפברואר 2016 כל מעסיק של מעל ל-100 עובדים מחויב לדווח על הפקדות לחיסכון פנסיוני באמצעים דיגיטליים בלבד ובקובץ דיווח אחיד, שנקבע על ידי משרד האוצר.


לגבי מעסיקים של לפחות חמישים עובדים אך לא יותר ממאה עובדים ייכנסו התקנות לתוקף ביום 1 ביולי 2016, ולגבי יתר המעסיקים ביום 1 בינואר 2017.

החל מפברואר 2016 לא נוכל לקלוט דיווח שלא בהתאם להוראות התקנות.


למידע נוסף בנושא לרבות קובץ שאלות ותשובות למעסיק, מידע על קודי הקופות באוצר, מספרי תיק הניכויים ומספרי חשבון הבנק של קופות הגמל וקרנות ההשתלמות ראו באתר משרד האוצר:  http://mof.gov.il/hon/Consumer-Information/Pages/EmployersMessage.aspx

אנו זמינים לכל שאלה בנושא.

המומחיות שלנו
דלג על המומחיות שלנו
צור קשר
דלג על צור קשר

אני מעוניין שנציג ילין לפידות יצור איתי קשר

אנו מתחייבים שלא להעביר את פרטייך לגורם אחר
עבור לתוכן העמוד