נגישות
נגישות
  • גודל פונט
  • גוונים וקונטרסט

משיכת סכומים מחשבון של עמית שנפטר עם יתרה נמוכה ללא צו ירושה

לפי הוראת משרד האוצר, בחשבונות בעלי יתרה נמוכה של עמית שנפטר שלא השאיר אחריו הוראת מוטבים או שקבע כי מוטביו יהיו יורשיו על פי דין, רשאים בן זוגו, הורהו, או ילדו (להלן: "מגיש הבקשה") לפנות לחברה בבקשת משיכה מבלי להמציא צו ירושה או צו קיום צוואה, באם מתקיימים כל התנאים הבאים:

 

1. יתרת הכספים בחשבון העמית שנפטר אינה עולה על 8,000 ש"ח במועד בו הוגשה הבקשה למשיכת הכספים מהחשבון;

2. עברו לפחות 3 שנים מפטירת העמית;

3. חתימה של מגיש הבקשה על כתב שיפוי שיכלול את הפרטים שלהלן:

 

   ■ הצהרה כי ככל הידוע למגיש הבקשה, הוא היורש לפי דין של העמית;

   ■ הצהרה של מגיש הבקשה לגבי החלק שלו הוא זכאי מתוך הכספים;

   ■ התחייבות לשיפוי החברה המנהלת במידה והיא תחויב לשלם לגורם אחר את הכספים או את חלקם.

 

   על קרוביו של העמית שנפטר למלא ולחתום ביחד על כתב השיפוי וכן למלא טופס בקשת משיכה לכל זכאי בנפרד.

4. לא הוצא צו ירושה או צו קיום צוואה לגבי עיזבון העמית שנפטר וכן לא הוגשה בקשה להוצאת צו ירושה או צו קיום צוואה כאמור.  המומחיות שלנו
דלג על המומחיות שלנו
צור קשר
דלג על צור קשר

אני מעוניין שנציג ילין לפידות יצור איתי קשר

אנו מתחייבים שלא להעביר את פרטייך לגורם אחר
עבור לתוכן העמוד