נגישות
נגישות
  • גודל פונט
  • גוונים וקונטרסט

משיכת כספים בפטור ממס מחשבון בעל יתרה נמוכה

 לתשומת לב, כי משרד האוצר יזם מהלך המאפשר לבעלי חשבונות עם יתרה נמוכה בקופת גמל: היינו, שסך היתרה בהם במועדים המפורטים לא עלתה על 8,000 ש"ח, למשוך את כספו בפטור מלא ממס.

 

זכאות למשיכת הכספים בפטור ממס תחול בכפוף לקיום התנאים שלהלן:

התקיימה אחת מהחלופות המפורטות בסעיפים 1-3

  1. בבקשה שהוגשה עד ליום 31.03.2017: היתרה בכל חשבונותיך בקופת הגמל הייתה עד 8,000 ₪ נכון לסוף שנת 2015.
  2. בבקשה שהוגשה מיום 1 באפריל ועד ליום 31 בדצמבר של שנה כלשהי: היתרה בכל חשבונותיך בקופת הגמל הייתה עד 8,000 ₪ נכון לסוף השנה הקודמת.
  3. בבקשה שהוגשה מיום 1 בינואר ועד ליום 31 במרץ של שנה כלשהי: היתרה בכל חשבונותיך בקופת הגמל הייתה עד 8,000 ₪ נכון לסוף השנה שקדמה לשנה הקודמת.

ובנוסף התקיימו כל התנאים הבאים:

  1. לא בוצעו הפקדות בחשבון מיום 1.1.2014.
  2. לא בוצע ניוד מהקופה או אליה מתאריך 1.1.2014.

כיצד אדע שאני זכאי למשיכת הכספים בפטור ממס כאמור לעיל ?

בחודש דצמבר 2016, תשלח הודעה מיוחדת על זכאותך לביצוע משיכה כאמור. ניתן לפנות למוקד שירות הלקוחות של חברתנו ולברר זכאותך בטלפון 03-7132323.

 

 

מה עליך לעשות כדי לממש את זכותך?

ניתן לפנות לכל אחד מסניפי בנק לאומי או למוקד השירות של חברתנו, בהתאם לפרטים שלהלן.

אם יתרתך כוללת רכיב פיצויים, עליך להצטייד באישור מעסיק המאפשר לך למשוך את הכספים או המציין כי הכספים הועברו לבעלותך.

     

משיכה באמצעות כל אחד מסניפי בנק לאומי

יש להגיע באופן אישי לסניף בצירוף תעודת זהות ופנקס צ'קים או דף חשבון אשר עליו מצוינים שם מלא, מספר ת.ז. ופרטי חשבון מלאים לאימות הפרטים.

 

משיכה באמצעות ילין לפידות

יש למלא את טופס הבקשה למשיכת כספים, בצירוף צילום תעודת זהות וצילום המחאה או דף חשבון אשר עליו מצוינים שם מלא, מספר ת.ז. ופרטי חשבון מלאים לאימות הפרטים. אם ברשותך תעודת זהות ביומטרית, יש לצרף צילום של שני צידי התעודה.

את המסמכים יש להעביר אלינו לכתובת meshicha@yl-invest.co.il או לפקס .03-7132325

 

לצורך קבלת מידע נוסף בדבר אופן מימוש זכאותך למשיכת הכספים, ו/או לצורך משיכת הכספים כאמור, אנא פנה למוקד השירות בטלפון 03-7132323.

 

                                                                                                     

 

המומחיות שלנו
דלג על המומחיות שלנו
צור קשר
דלג על צור קשר

אני מעוניין שנציג ילין לפידות יצור איתי קשר

אנו מתחייבים שלא להעביר את פרטייך לגורם אחר
עבור לתוכן העמוד