נגישות
נגישות
  • גודל פונט
  • גוונים וקונטרסט

ילין לפידות קופה מרכזית לפיצויים - כללי ב'

קופה מרכזית לפיצויים המיועדת למעסיקים. קופה גמישה, בה שיעור החשיפה למניות עשוי להשתנות בהתאם לתנאי השוק. שיעור החשיפה האפקטיבי למניות עומד על כ-26.4% נכון לסוף חודש יולי 2017.

קופה מרכזית לפיצויים משמשת אמצעי למעסיק לצבירת כספים לצורך תשלום עתידי של פיצויי פיטורין לעובדים. הכספים שנצברים בקופה קופה מרכזית לפיצויים (הפקדות ורווחים) הם בבעלות המעסיק. מועדי ההפקדות לקופה מרכזית לפיצויים הם בשליטת המעסיק - אין חובה להפקיד כספים באופן רצוף. הפקדות המעסיק לקופה מרכזית לפיצויים נחשבות כהוצאה מוכרת לצרכי מס במועד ההפקדה.

החל מיום 1 לינואר 2011 לא ניתן להפקיד לקופה מרכזית לפיצויים כספים חדשים.

מספר אישור מ"ה 8056. קידוד: 513611509-00000000001039-8056-000. דמי הניהול בילין לפידות קופה מרכזית לפיצויים 1.5%.


טבלת תשואות והיקף נכסים

הרכב תיק נכסים ורשימת נכסים רבעונית

היערכות לזיהוי ולטיפול בחובות בעייתיים

טפסים להורדה

חברי דירקטוריון, חברי הוועדות ובעלי השליטה

אופן הפנייה לממונה על פניות הציבור

 

הוצאות ישירות המנוכות מחשבונות העמיתים, ילין לפידות - קופה מרכזית לפיצויים כללי ב'

 

פירוט מרכיבי התשואה

דוחות חודשיים לאוצר

דמי ניהול ועמלות

דיווחים על הצבעות באסיפות כלליות

מדיניות השקעות צפויה

חזרה לעמוד קופות גמל

 

דוח צדדים קשורים:

המומחיות שלנו
דלג על המומחיות שלנו
צור קשר
דלג על צור קשר

אני מעוניין שנציג ילין לפידות יצור איתי קשר

אנו מתחייבים שלא להעביר את פרטייך לגורם אחר
עבור לתוכן העמוד