נגישות
נגישות
  • גודל פונט
  • גוונים וקונטרסט

הנחיות למילוי טופס "משיכת כספים מקופה מרכזית לפיצויים"


1. על המעביד למלא טופס משיכת כספים מקופה מרכזית לפיצויים
2. יש לצרף טופס 161 או אישור פקיד שומה
3. במקרה בו השתנו מורשי החתימה בחברה ממועד פתיחת הקופה, יש לצרף פרוטוקול מורשי חתימה עדכני


משיכת כספים לחשבון העובד


יש לצרף צילום המחאה של העובד בה מצוין שמו של העובד ומספר ת"ז (על מנת לאמת את פרטי חשבון הבנק שאליו יועברו הכספים). 
לחילופין – ניתן לצרף אישור המעסיק (חתום ע"י מורשי החתימה) כי חשבון הבנק של העובד אליו יש להעביר את כספי הפיצויים הינו החשבון אליו הועברה משכורתו מידי חודש.

 
משיכת כספים לחשבון המעסיק (בהנחה שהמעסיק שילם לעובד את הפיצויים)


יש לצרף העתק מהאסמכתא לתשלום אשר ניתנה לעובד, בגין הפיצויים. על העובד לחתום בטופס המשיכה, בסעיף 5 – הצהרת העובד על קבלת הפיצויים.
לצורך אימות פרטי חשבון הבנק, אשר אליו יועברו הכספים, על המעסיק לצרף צילום המחאה.

 

את הטופס והמסמכים הנדרשים ניתן לשלוח למשרדנו :
בכתובת: ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ, רח' דיזנגוף 50, מגדל-על, ת"א 6433222.
או לפקס: 03-7132325.


 

צור קשר
דלג על צור קשר

אני מעוניין שנציג ילין לפידות יצור איתי קשר

אנו מתחייבים שלא להעביר את פרטייך לגורם אחר
עבור לתוכן העמוד