נגישות
נגישות
  • גודל פונט
  • גוונים וקונטרסט

הנחיות למילוי טופס "הצטרפות עמית לקופת גמל/קרן השתלמות"

 

הצטרפות עמית עצמאי

1. יש למלא טופס הצטרפות עמית לקופת גמל/קרן השתלמות. (יש למלא את כל השדות הרלוונטיים ולחתום במקומות המסומנים).
2. יש לצרף צילום ת.ז עדכני. אם ברשותך תעודת זהות ביומטרית, יש לצרף צילום של שני צידי התעודה.
3. בהצטרפות לילין לפידות - קופת גמל מסלול מנייתי יש למלא בנוסף טופס הצטרפות לקופת גמל / קרן השתלמות מסלול מנייתי.
4. במקרה של הצטרפות עמית קטין - על האפוטרופוסים לחתום במקומות המיועדים. כמו כן, יש לצרף צילומי ת.ז וספחים.

את טופס ההצטרפות והמסמכים הנדרשים ניתן לשלוח למשרדנו :
בכתובת : ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ, רח' דיזנגוף 50, מגדל-על, ת"א 6433222.
או לפקס : 03-7132324 .

אפשרויות הפקדה עבור עמית עצמאי

המחאה - ניתן לשלוח המחאה בדואר, לפקודת "ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ", לכתובת :
רח' דיזנגוף 50, מגדל-על,  ת"א 6433222.  (רצוי לציין על הצ'ק : למוטב בלבד )

הוראת קבע - מצ"ב טופס הוראה לחיוב חשבון, יש להחתים את הבנק ולהשיב חזרה חתום, עם פרטי הרשאה מלאים. את הטופס ניתן להשיב חזרה לפקס מס' : 03-7132368 .

קרן השתלמות במעמד עצמאי, יכול לפתוח עמית אשר לו הכנסה מעסק או משלח יד. בעת פתיחת הקרן, יש לצרף לטפסים אישור עוסק מורשה או הכנסות מעסק או משלח יד.

 

הצטרפות עמית שכיר

1. יש למלא טופס הצטרפות עמית לקופת גמל/קרן השתלמות. (יש למלא את כל השדות הרלוונטיים ולחתום במקומות המסומנים).
2. יש לצרף צילום ת.ז עדכני.
3. בהצטרפות לילין לפידות - קופת גמל מסלול מנייתי יש למלא בנוסף טופס הצטרפות למסלול מנייתי.
4. במקרה של הצטרפות עמית קטין - על האפוטרופוסים לחתום במקומות המיועדים. כמו כן, יש לצרף צילומי ת.ז וספחים.

את טופס ההצטרפות והמסמכים הנדרשים ניתן לשלוח למשרדנו :
בכתובת : ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ, רח' דיזנגוף 50, מגדל-על, ת"א 6433222. או לפקס : 03-7132324 .


הפקדה עבור עמית שכיר 

המעסיק יכול לבחור באחת מהאפשרויות הבאות :

המחאה - ניתן לשלוח המחאה בדואר, לפקודת "ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ", לכתובת : רח' דיזנגוף 50, מגדל-על,  ת"א 6433222. יש לצרף להמחאה דוח פיצול עובד-מעביד. (רשימת עובדים המפרטת שם העובד, ת.ז., מס' עמית חלק עובד, חלק מעסיק ושכר). רצוי לציין על גבי הצ'ק: למוטב בלבד.

העברה באמצעות מערכת מס"ב גמל

הוראת קבע - מצ"ב טופס הוראה לחיוב חשבון, יש להחתים את הבנק ולהשיב חזרה חתום, בצירוף דוח פיצול עובד-מעביד. את הטופס ניתן להשיב חזרה לפקס מס' : 03-7132368 .

צור קשר
דלג על צור קשר

אני מעוניין שנציג ילין לפידות יצור איתי קשר

אנו מתחייבים שלא להעביר את פרטייך לגורם אחר
עבור לתוכן העמוד