03-טלפון: 7132323

תשואות קופות גמל

תשואות נומינליות ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול, מעודכן לחודש יולי 2015.

שם הקופה שווי נכסים* (אלפי ש"ח) תשואה 12 חודשים אחרונים** תשואה שנתית ממוצעת 36 חודשים*** תשואה שנתית ממוצעת 60 חודשים**** שארפ - ריבית חסרת סיכון 5 שנים*****

ילין לפידות קופת גמל מסלול כללי

3,420,791

5.80%

8.35%

7.28%

1.29

ילין לפידות קופת גמל מסלול אג"ח

583,246

4.74%

5.00%

5.13%

1.18

ילין לפידות קופת גמל מסלול מנייתי

464,828

11.42%

15.82%

10.95%

1.05

ילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי

5,135,735

5.41%

8.04%

7.16%

1.29

ילין לפידות קופה מרכזית לפיצויים

394,860

4.52%

5.90%

5.53%

1.15

ילין לפידות קופת גמל מסלול כללי ב'

2,687,532

6.90%

9.57%

8.46%

1.34

ילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי ב'

4,786,111

6.87%

9.45%

8.46%

1.38

ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח

369,990

3.59%

4.58%

4.90%

1.08

ילין לפידות קופת גמל מסלול אג"ח מדינה (ללא מניות)

72,693

1.26%

2.43%

2.85%

0.61

ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח מדינה (ללא מניות)

85,389

0.89%

2.23%

2.79%

0.55

ילין לפידות קרן השתלמות מסלול  מנייתי

82,205

המסלול החל לפעול בחודש 09/2014  המסלול החל לפעול בחודש 09/2014  המסלול החל לפעול בחודש 09/2014  המסלול החל לפעול בחודש 09/2014 
ילין לפידות קופה מרכזית לפיצויים כללי ב'

97,496

המסלול החל לפעול בחודש 02/2015  המסלול החל לפעול בחודש 02/2015  המסלול החל לפעול בחודש 02/2015  המסלול החל לפעול בחודש 02/2015 

 
לאתר משרד האוצר להשוואת קופות גמל גמל-נט


* נכון ליום 31/07/2015. ** בין התאריכים 01/08/2014-31/07/2015. *** בין התאריכים 01/08/2012-31/07/2015. **** בין התאריכים 01/08/2010-31/07/2015. ***** בנקודות האחוז, בין התאריכים 01/07/2009-30/06/2015. השקעה בקופות תתבצע בכפוף לתקנון הקופה ולהוראות כל דין. התשואות הינן לפני דמי ניהול. אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שיושגו בעתיד. חברת ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ עוסקת בשיווק פנסיוני (ולא בייעוץ פנסיוני) ולה זיקה למוצרים פנסיונים המנוהלים על ידה. אין במידע לעיל כדי להוות תחליף לייעוץ/שיווק בידי בעל רישיון עפ"י דין המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.
 
לעמוד ילין לפידות קופות גמל
הדפס
בניית אתרים
© כל הזכויות שמורות ילין לפידות