נגישות
נגישות
  • גודל פונט
  • גוונים וקונטרסט

מסלולי השקעה בקופות גמל - המודל הצ'יליאני

כחלק מיישום הוראות חוזר גופים מוסדיים 2015-9-29 "מסלולי השקעה בקופות גמל" ("המודל הצ'יליאני"), החל מיום 1 בינואר 2016, ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ ("החברה"), הפעילה מודל הכולל מסלולי השקעה המותאמים לגיל העמיתים. 
בנוסף, החברה עדכנה שמות של חלק ממסלולי ההשקעה הקיימים ושל מדיניות השקעה התקנונית, והכל בהתאם להוראות המודל הצ'יליאני.
 
במסגרת המודל הצ'יליאני הוקמו בקופת הגמל המסלולים הבאים:
• ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני עד גיל 50 - מ"ה 9939.
• ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50 עד 60 - מסלול כללי ב' לשעבר, שהינו בעל דמיון במדיניות ההשקעה - מ"ה 9940.
• ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 60 ומעלה – מ"ה 9941
ככלל, במסלולים תלויי גיל, ככל שהגיל עולה, כך החשיפה לנכסי סיכון במדיניות ההשקעה תרד.
מסלולי השקעה אלו מהווים מסלולי ברירת מחדל לעמיתים חדשים אשר לא בחרו במסלול השקעה אחר, והינם פתוחים להצטרפות של עמיתים קיימים, בהתאם לשיקול דעתם, ככל שיחפצו בכך.
עמית הבוחר לעבור או להצטרף למסלול תלוי גיל, רשאי לקבוע האם ברצונו לעבור באופן אוטומטי, עם הגיעו לגיל בו קיים מסלול תלוי גיל אחר, לאותו מסלול, או להישאר במסלול תלוי גיל קבוע, ללא תלות בגילו.

בנוסף למסלולים המוצעים במסגרת המודל, ניתן לצרף את העמיתים לאחד מהמסלולים המתמחים הבאים:
• ילין לפידות קופת גמל מסלול אג"ח עד 25% מניות – מ"ה 1035 (מסלול כללי לשעבר).

• ילין לפידות קופת גמל מסלול אג"ח – מ"ה 1037.
• ילין לפידות קופת גמל מסלול אג"ח ממשלת ישראל  - מ"ה 1360 (מסלול אג"ח מדינה לשעבר)
• ילין לפידות קופת גמל מסלול מניות – מ"ה 1036.

על פי הכללים החדשים שנקבעו במסגרת המודל הצ'יליאני, מסלול "מתמחה" הנו מסלול שבו לפחות 75% מהנכסים חשופים לאפיק ההתמחות (זאת להבדיל מרמת מובהקות של 50% שנקבעה עד כה).

להלן פירוט עיקרי השינויים שנערכו בקרנות ההשתלמות לאחר 1.1.2016:
• מסלול כללי – מ"ה 1038 -שם המסלול עודכן לילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח עד 25% מניות.
• מסלול כללי ב' – שם המסלול עודכן לילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי (במקום כללי ב').
 
עמיתים אשר נכון ליום 31 בדצמבר 2015, היו עמיתים בילין לפידות קופת גמל מסלול כללי ב', והוסבו ביום 1 לינואר 2016 למסלול תלוי גיל לבני 50 עד 60, לא ישולבו כברירת מחדל במודל הצ'יליאני ולפיכך לא יועברו ממנו אלא אם יבקשו זאת מפורשות.

זכויות העמיתים נשמרו ללא שינוי וכך גם מספרי העמיתים.

 

המומחיות שלנו
דלג על המומחיות שלנו
צור קשר
דלג על צור קשר

אני מעוניין שנציג ילין לפידות יצור איתי קשר

אנו מתחייבים שלא להעביר את פרטייך לגורם אחר
עבור לתוכן העמוד