נגישות
נגישות
  • גודל פונט
  • גוונים וקונטרסט

הכרעה עקרונית לעניין העלאת דמי ניהול ללא הודעה מוקדמת

בהמשך להכרעה העקרונית שפורסמה על ידי הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון מיום 27 באוגוסט 2014, שעניינה "פיצוי בגין העלאת דמי ניהול ללא הודעה מראש", הרינו לעדכן כי חברת ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ ביצעה את ההשבה של דמי ניהול שנגבו ביתר, שלא כדין. לתשומת לב, כי במהלך חודש דצמבר 2014, נשלחו לזכאים מכתבים הכוללים את פירוט זכאותם.

לפרטים נוספים בנושא ובירור הזכאות ניתן לפנות בטלפון  03-7132323
 

המומחיות שלנו
דלג על המומחיות שלנו
צור קשר
דלג על צור קשר

אני מעוניין שנציג ילין לפידות יצור איתי קשר

אנו מתחייבים שלא להעביר את פרטייך לגורם אחר
עבור לתוכן העמוד