03-טלפון: 7132323

הנחיות למילוי טופס "בקשה למשיכת כספים"

 

כל משיכה מקופת גמל / קרן השתלמות בסכום העולה על 100,000 שקל מחייבת זיהוי פנים אל פנים.


1. יש למלא טופס בקשה למשיכת כספים
2. יש לצרף צילום ת"ז עדכני
3. לצורך אימות פרטי חשבון הבנק, יש לצרף צילום שיק או דף חשבון בו מוצגים שם, ת.ז ומס' חשבון העו"ש של העמית
4. במקרה של עמית קטין - על האפוטרופוסים לחתום במקומות המיועדים. כמו כן, יש לצרף צילומי ת"ז וספחים
5. משיכה מעל 100,000 ₪ מצריכה זיהוי פנים מול פנים
6. בעת משיכת קרן השתלמות, החייבת במס רווח הון, יש לחתום גם על טופס אישור תשלום מס רווח הון
7. בעת משיכת מרכיב פיצויים בקופת גמל, יש לצרף טופס 161 או אישור מפקיד שומה


את הטופס והמסמכים הנדרשים ניתן לשלוח למשרדנו :
בכתובת: ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ, רח' דיזנגוף 50, מגדל-על, ת"א 6433222.
או לפקס: 03-7132325 .


 

להורדת טופס בקשה למשיכת כספים  להורדת טופס בקשה למשיכת כספים
אישור תשלום מס רווח הון  אישור תשלום מס רווח הון
הדפס
בניית אתרים
© כל הזכויות שמורות ילין לפידות