03-טלפון: 7132323
אני מעוניין שנציג ילין לפידות יצור איתי קשר




אנו מתחייבים שלא להעביר את פרטיך לגורם אחר

ילין לפידות - קרן השתלמות מסלול כללי

קרן השתלמות גמישה. שיעור המניות עשוי להשתנות בהתאם לתנאי השוק. שיעור החשיפה האפקטיבי למניות עומד על כ-26.4% נכון לסוף חודש פברואר 2015

ילין לפידות - קרן השתלמות מסלול כללי מספר אישור מ"ה 1038. קידוד: 513611509-00000000001038-1038-000.  לילין לפידות - קרן השתלמות מסלול כללי אין ביטוח חיים קבוצתי. דמי הניהול בקרן 1.5%.

לפרטים נוספים אנא מלא פרטים ונציג ילין-לפידות יחזור אליך תוך 24 שעות


טבלת תשואות והיקף נכסים

הרכב תיק נכסים ורשימת נכסים רבעונית

היערכות לזיהוי ולטיפול בחובות בעייתיים

טפסים להורדה

חברי דירקטוריון, חברי הוועדות ובעלי השליטה

אופן הפנייה לממונה על פניות הציבור

דוחות שנתיים ילין לפידות - קרן השתלמות מסלול כללי

הוצאות ישירות המנוכות מחשבונות העמיתים

פירוט מרכיבי התשואה ילין לפידות - קרן השתלמות מסלול כללי

דוחות חודשיים לאוצר ילין לפידות - קרן השתלמות מסלול כללי

דמי ניהול ועמלות

דיווחים על הצבעות באסיפות כלליות

מדיניות השקעות צפויה

דו"ח תשואה יומית בקופות ילין לפידות לתקופה 01/06/2008-31/12/2008

חזרה לעמוד קופות גמל


מהי קרן השתלמות?

קרן השתלמות שימשה בעבר לחיסכון המיועד למימון לימודים או השתלמויות. כיום כספים שהופקדו לקרן השתלמות ניתנים למשיכה לכל מטרה כעבור 6 שנים. קרן השתלמות היא אפיק חסכון מועדף לטווח בינוני - מכיוון שהעמיתים בקרן השתלמות נהנים מהטבות מס על הפקדותיהם.

תקנון, דוח צדדים קשורים:

ילין לפידות קרן השתלמות - ריכוז שינויים בתקנון נכון ליום 03/07/2014  ילין לפידות קרן השתלמות - ריכוז שינויים בתקנון נכון ליום 03/07/2014
ילין לפידות קרן השתלמות, תקנון מעודכן ליום 03/07/2014   ילין לפידות קרן השתלמות, תקנון מעודכן ליום 03/07/2014
ילין לפידות קרן השתלמות, תקנון מעודכן ליום 03/07/2014 בסימון עקוב אחר שינויים  ילין לפידות קרן השתלמות, תקנון מעודכן ליום 03/07/2014 בסימון עקוב אחר שינויים
ילין לפידות קרן השתלמות - תקנון חדש ליום 31/12/2011, לאחר שהקרן הפכה למסלולית  ילין לפידות קרן השתלמות - תקנון חדש ליום 31/12/2011, לאחר שהקרן הפכה למסלולית
ילין לפידות קרן השתלמות, תקנון מעודכן ליום 21/10/2007 בסימון עקוב אחר שינויים  ילין לפידות קרן השתלמות, תקנון מעודכן ליום 21/10/2007 בסימון עקוב אחר שינויים
דוח צדדים קשורים ילין לפידות - קרן השתלמות - מצרפי לרבעון 7-9/2014  דוח צדדים קשורים ילין לפידות - קרן השתלמות - מצרפי לרבעון 7-9/2014
דוח צדדים קשורים ילין לפידות - קרן השתלמות מסלול כללי לרבעון 7-9/2014  דוח צדדים קשורים ילין לפידות - קרן השתלמות מסלול כללי לרבעון 7-9/2014
דוח צדדים קשורים ילין לפידות - קרן השתלמות - מצרפי לרבעון 4-6/2014  דוח צדדים קשורים ילין לפידות - קרן השתלמות - מצרפי לרבעון 4-6/2014
דוח צדדים קשורים ילין לפידות - קרן השתלמות מסלול כללי לרבעון 4-6/2014  דוח צדדים קשורים ילין לפידות - קרן השתלמות מסלול כללי לרבעון 4-6/2014
דוח צדדים קשורים ילין לפידות - קרן השתלמות מסלול כללי לרבעון 1-3/2014  דוח צדדים קשורים ילין לפידות - קרן השתלמות מסלול כללי לרבעון 1-3/2014
דוח צדדים קשורים ילין לפידות - קרן השתלמות מסלול כללי לרבעון 10-12/2013  דוח צדדים קשורים ילין לפידות - קרן השתלמות מסלול כללי לרבעון 10-12/2013
הדפס
בניית אתרים
© כל הזכויות שמורות ילין לפידות