נגישות
נגישות
  • גודל פונט
  • גוונים וקונטרסט

ילין לפידות - קופה מרכזית לפיצויים

קופה מרכזית לפיצויים המיועדת למעסיקים. קופה גמישה, בה שיעור החשיפה למניות עשוי להשתנות בהתאם לתנאי השוק. שיעור החשיפה האפקטיבי למניות עומד על כ-10.8% נכון לסוף חודש אפריל 2017

קופה מרכזית לפיצויים משמשת אמצעי למעסיק לצבירת כספים לצורך תשלום עתידי של פיצויי פיטורין לעובדים. הכספים שנצברים בקופה קופה מרכזית לפיצויים (הפקדות ורווחים) הם בבעלות המעסיק. מועדי ההפקדות לקופה מרכזית לפיצויים הם בשליטת המעסיק - אין חובה להפקיד כספים באופן רצוף. הפקדות המעסיק לקופה מרכזית לפיצויים נחשבות כהוצאה מוכרת לצרכי מס במועד ההפקדה.

ניהול ההשקעות בילין לפידות קופה מרכזית לפיצויים מתבצע ע"י צוות רחב של מנהלי השקעות ואנליסטים בפיקוחם הישיר של רו"ח דב ילין ורו"ח יאיר לפידות. שיעור החשיפה למניות בקופה מרכזית לפיצויים עשוי להשתנות בהתאם לתנאי השוק.

מספר אישור מ"ה 1039. קידוד: 513611509-00000000001039-1039-000. דמי הניהול בילין לפידות קופה מרכזית לפיצויים 1.5%.


טבלת תשואות והיקף נכסים

הרכב תיק נכסים ורשימת נכסים רבעונית

היערכות לזיהוי ולטיפול בחובות בעייתיים

טפסים להורדה

חברי דירקטוריון, חברי הוועדות ובעלי השליטה

אופן הפנייה לממונה על פניות הציבור

דוחות שנתיים ילין לפידות קופה מרכזית לפיצויים

הוצאות ישירות המנוכות מחשבונות העמיתים

פירוט מרכיבי התשואה ילין לפידות קופה מרכזית לפיצויים

דוחות חודשיים לאוצר ילין-לפידות קופה מרכזית לפיצויים

דמי ניהול ועמלות

דיווחים על הצבעות באסיפות כלליות

מדיניות השקעות צפויה

חזרה לעמוד קופות גמל

המומחיות שלנו
דלג על המומחיות שלנו
צור קשר
דלג על צור קשר

אני מעוניין שנציג ילין לפידות יצור איתי קשר

אנו מתחייבים שלא להעביר את פרטייך לגורם אחר
עבור לתוכן העמוד