נגישות
נגישות
  • גודל פונט
  • גוונים וקונטרסט

ייעוץ פנסיוני

בעקבות המלצות ועדת בכר נחקק חוק הייעוץ הפנסיוני. חוק הייעוץ הפנסיוני עושה הבחנה ברורה בין יועץ פנסיוני לבין סוכן פנסיוני (או משווק פנסיוני). יועץ פנסיוני רשאי לעסוק בייעוץ פנסיוני וסוכן הפנסיוני רשאי לעסוק בשיווק פנסיוני.

ייעוץ פנסיוני - ייעוץ אוביקטיבי ונטול זיקה ליצרנים הפנסיוניים ולמוצרים פנסיוניים. היועץ הפנסיוני מקבל עמלת זהה מכל היצרנים (בשיעור של 0.25% לשנה מסך הנכסים המנוהלים).

שיווק פנסיוני - שיווק פנסיוני הוא למעשה ייעוץ ליחיד בנוגע למוצר פנסיוני שיש לנותן הייעוץ זיקה אליו. מתבצע גם על ידי גורם בעל זיקה ליצרנים פנסיוניים או למוצרים פנסיוניים. על מנת למנוע בלבול, חוק הייעוץ הפנסיוני אוסר על סוכן פנסיוני להשתמש במילה "ייעוץ" או בהטיות השונות של המילה, בשם העסק או בפרסום מטעמו. סוכן ביטוח, למשל, הוא משווק פנסיוני מכיוון שיש לו זיקה למוצרים הפנסיונים אותם הוא משווק (קופות גמל, קרנות פנסיה, ביטוחי מנהלים). הזיקה באה לידי ביטוי באמצעות העמלות והתמריצים שמשולמות לסוכן ע"י היצרן הפנסיוני (חברת ביטוח או חברה לניהול קופות גמל).

עיסוק בייעוץ פנסיוני

החוק יוצר עיסוק חדש של יועץ פנסיוני ומבחין במובהק בינו לבין סוכן הביטוח. ועדת בכר תארה את המצב הקיים בענף הפנסיוני לפני הרפורמה: "התלות של הסוכנים במבטחים לתשלום העמלות בשל פעולת התיווך, יוצרת תמריץ לסוכן לפעול באופן שייטיב איתו ועם המבטח שבשמו הוא פועל, בעוד שזכויותיו של המבוטח אינן מוגדרות כלל. המציאות היא שלציבור הרחב אין כמעט נגישות לייעוץ אובייקטיבי בתחום החיסכון הפנסיוני". בהמשך לתובנה זו המליצה הועדה ליצור יועץ פנסיוני אובייקטיבי ובלתי תלוי.
 
החוק מגדיר ייעוץ פנסיוני כמתן יעוץ ליחיד בנוגע לכדאיות החיסכון הפנסיוני שלו או של קרובו, כעמית-שכיר, כעמית-עצמאי או כמבוטח, באמצעות מוצר פנסיוני שאין לנותן הייעוץ זיקה אליו.
 
על היועץ הפנסיוני אסורה הזיקה למוצר פנסיוני כלשהו. חל איסור חמור על היועץ להתקשר עם ספק תוכניות פנסיה כלשהו בהסכם להפצת המוצרים הפנסיונים של אותו יצרן ולקבל תמריץ שיש בו כדי לעודד את היועץ  הפנסיוני להעדיף יצרן פנסיוני אחד על פני יצרן פנסיוני אחר. על היועץ חל איסור להתקשר עם מעבידים באופן שיגרום לניגוד עניינים בין האינטרס של העובד לאינטרס של המעביד.

על היועץ הפנסיוני להתאים את הייעוץ הפנסיוני הניתן ללקוח לפי צרכיו והעדפותיו, מתוך כלל המוצרים הפנסיונים הקיימים. הייעוץ הפנסיוני הוא ייעוץ מתמשך – על היועץ לעקוב אחרי מצבו האישי של העמית, מצב בריאותו, שכרו וכל היבט אחר העשוי להשפיע על הצרכים הפנסיונים.

על היועץ הפנסיוני והמשווק הפנסיוני חלה חובת נאמנות וגילוי נאות. משווק פנסיוני רשאי להעדיף מוצר מסוים  אבל מוטלת עליו חובה לגלות ללקוח שיש לו זיקה למוצר הפנסיוני שהוא משווק לו.

יועץ פנסיוני ומשווק פנסיוני נדרשים ברישיון מטעם אגף שוק ההון במשרד האוצר. על היועץ והמשווק לעמוד בבחינות הנערכות מטעם משרד האוצר (יסודות הביטוח, פנסיוני גמר, ניתוח ניירות ערך). לימודי כלכלה או מנהל עסקים במוסד אקדמי מוכר מזכים בפטור מחלק מהבחינות. לאחר שעבר את כל הבחינות יבחר הנבחן אם הוא מעוניין ברישיון לייעוץ פנסיוני או לשיווק פנסיוני.

 

משווקים פנסיונים הם לרוב סוכני ביטוח עצמאים או נציגי בתי ההשקעות המנהלים קופות גמל. יועצים פנסיוניים מועסקים בעיקר בבנקים.

 

כל הנ"ל רלבנטי למוצרים פנסיונים - מוצרי חיסכון לטווח ארוך המיועדים לגיל פרישה, להבדיל למשל מקרנות נאמנות.

המומחיות שלנו
דלג על המומחיות שלנו
צור קשר
דלג על צור קשר

אני מעוניין שנציג ילין לפידות יצור איתי קשר

אנו מתחייבים שלא להעביר את פרטייך לגורם אחר
עבור לתוכן העמוד